Kwaliteit, effectiviteit en transparantie in verzuimbeleid

Als leidend hanteren we de voorspelbaarheid van gedrag. Daarbij gaat het om de werknemer, het team, de leidinggevende en de organisatie. Dus: operationeel, tactisch en strategisch niveau. Op operationeel niveau werken we binnen de driehoek leidinggevende, HRM/P&O en de bedrijfsarts. Zo ontstaat voor de werknemer het vangnet om de juiste keuzes te kunnen maken voor een duurzame terugkeer in het arbeidsproces. We coachen en ondersteunen de werknemer en de leidinggevende bij hun gezamenlijke rol. Dat doen we adequaat en met succes. Op tactisch en strategisch niveau hanteren we eenzelfde driehoek. Er is dan sprake van een cyclisch proces met relevante management stuurinformatie voor het beleidsmatig niveau. We zijn succesvol met de tools die we daarvoor ontwikkeld hebben. Deze zijn door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd en effectvol toegepast in andere organisaties.

Het werken met objectiveerbare gegevens en een heldere terugkoppeling op alle niveaus maakt onze advisering controleerbaar en transparant.

Zonder het te weten lopen veel bedrijven het risico op schadelast als het gaat om ziekteverzuim. Gewijzigde wetgeving legt meer verantwoordelijkheid bij de werkgever, waardoor de kosten die samenhangen met ziekteverzuim toenemen. Bovendien worden regelingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid steeds complexer. Schreuderarbo kan u de helpende hand bieden. Wij zijn een partner die het hele speelveld van verzuimpreventie, verzuimbeleid, sociale zekerheidswetgeving en aanverwante kosten overziet. We kunnen bedrijven helpen met schadelastbeperking door onze bedrijfsgeneeskundige expertise te combineren met arbeidsdeskundige kennis. Tot op detailniveau kunnen we inzet, uitwerking, kosten en baten meetbaar maken. Het resultaat is een bedrijfskundig advies waarmee u aan de slag kunt.

Een belangrijke oorzaak van schadelast voor bedrijven zijn de gevolgen van de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Bezava), ook wel: Modernisering Ziektewet. Werkgevers kunnen kiezen tussen het al dan niet zelf dragen van het instroom risico van ex-werknemers in de Ziektewet (ERD-ZW). Schreuderarbo kan voor die afweging een analyse opstellen. Bovendien kunnen we de uitvoering van ERD-ZW voor een bedrijf overnemen. Dat heeft als voordeel, dat de uitvoering gekoppeld wordt aan het verzuimbeleid van het bedrijf.

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen zelf het risico te dragen als het gaat om instroom in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). Als u voor die keuze staat hebt u een gedegen analyse en een maatwerk advies nodig. Schreuderarbo kan daarvoor zorgen. We kunnen ook de uitvoering van ERD-WGA voor uw bedrijf overnemen. Dat heeft als voordeel dat de uitvoering gekoppeld wordt aan het verzuimbeleid van het bedrijf.

Een goede verzuimanalyse is de basis voor een succesvol verzuimbeleid. Wilt u weten wat er achter uw cijfers schuilt en hoe u uw organisatie ondersteund kan worden bij de verzuimbegeleiding, neem dan contact op met ons.  Schreuderarbo heeft ervaring opgebouwd en werkwijzen ontwikkeld die verder gaan dan de standaard verzuimvariabelen.