Welkom

Verzuimbeleid en medische adviezen. Daarin heeft Schreuderarbo zich gespecialiseerd.  We werken met ervaren en betrokken professionals en begeleiden bedrijven en organisaties. Dat doen we door te sturen op de voorspelbaarheid van het gedrag van medewerkers. Deze werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Naast een totaaltraject bieden we ondersteuning op onderdelen. Schreuderarbo maakt gedegen analyses en levert adviezen op maat.

Schreuderarbo bestaat uit Jolanda Schreuder en Jeep Schreuder, beiden geregistreerde bedrijfsartsen, die intensief samenwerken met de andere professionals van het Pro-team. Het Pro-team is een ervaren team van bedrijfsartsen en arbo-professionals,  dat uw organisatie kan begeleiden naar het door u gewenste niveau.