Welkom

Verzuimbeleid en medische adviezen. Daarin heeft Schreuderarbo zich gespecialiseerd.  We werken met ervaren en betrokken professionals en begeleiden bedrijven en organisaties. Dat doen we door te sturen op de voorspelbaarheid van het gedrag van medewerkers. Deze werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Naast een totaaltraject bieden we ondersteuning op onderdelen. Schreuderarbo maakt gedegen analyses en levert adviezen op maat.

Schreuderarbo bestaat uit Jolanda Schreuder en Jeep Schreuder, beiden geregistreerde bedrijfsartsen, die intensief samenwerken met de andere professionals van het Pro-team. Het Pro-team is een ervaren team van bedrijfsartsen en arbo-professionals,  dat uw organisatie kan begeleiden naar het door u gewenste niveau.

Informatie Schreuderbo met betrekking tot COVID-19 (update 17 juni 2020)

De NVAB (beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen) heeft als standpunt face-to-face contacten (spreekuur, keuringen) zo veel mogelijk te beperken. Wel mag op basis van een eigen professionele afweging persoonlijk contact en/of onderzoek worden overwogen om tot goede zorg en advies te komen.

De bedrijfsartsen vanuit Schreuderarbo werken op locatie bij bedrijven. Veel van deze bedrijven hebben vooral cruciale beroepen, dan wel vitale processen, en daar gelden strenge regels voor het ontvangen van derden op de verschillende werkplekken.

Daarnaast voldoen niet alle spreekuurlocaties aan de richtlijnen betreffende ventilatie, fysieke barrières en kunnen de RIVM richtlijnen onvoldoende gehanteerd worden. Derhalve heeft Schreuderarbo besloten de bedrijfsartsen tot minimaal 1 september geen fysieke spreekuren te laten uitvoeren. Alle spreekuren vinden daarom telefonisch plaats.

Er worden oplossingen gezocht voor de periode na 1 september afhankelijk van de ontwikkeling van COVID-19. Alleen wanneer de bedrijfsarts een fysiek spreekuurcontact noodzakelijk acht, wordt een alternatief gezocht waarbij aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Dit natuurlijk in afstemming met de betreffende werknemer.