Welkom

Verzuimbeleid en medische adviezen. Daarin heeft Schreuderarbo zich gespecialiseerd.  We werken met ervaren en betrokken professionals en begeleiden bedrijven en organisaties. Dat doen we door te sturen op de voorspelbaarheid van het gedrag van medewerkers. Deze werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Naast een totaaltraject bieden we ondersteuning op onderdelen. Schreuderarbo maakt gedegen analyses en levert adviezen op maat.

Schreuderarbo bestaat uit Jolanda Schreuder en Jeep Schreuder, beiden geregistreerde bedrijfsartsen, die intensief samenwerken met de andere professionals van het Pro-team. Het Pro-team is een ervaren team van bedrijfsartsen en arbo-professionals,  dat uw organisatie kan begeleiden naar het door u gewenste niveau.

Informatie Schreuderarbo met betrekking tot COVID-19 (update 4 november 2020)

In verband met de richtlijnen van het RIVM, de KNMG en de NVAB worden alle spreekuren van de bedrijfsartsen van Schreuderarbo zoveel mogelijk telefonisch uitgevoerd.

De noodzaak om te komen tot goede zorg of gerichte adviezen waarbij middels een telefonisch contact niet afdoende informatie hiervoor kan worden verkregen kan door de bedrijfsarts overwogen worden een digitaal spreekuurcontact middels beeldbellen plaats te laten of een fysiek spreekuurcontact in te plannen.

Deze beslissing betreft een professionele afweging, welke door de bedrijfsarts zelf wordt genomen.

Ook alle overleggen met de bedrijfsartsen worden tot nader order uitgesteld of waar mogelijk omgezet naar een telefonisch overleg.