2 organisaties begeleid vanuit het Pro-Team in de top 3!

Vernet Health Ranking 2018

Eens per jaar maakt Vernet Verzuimnetwerk de Vernet Health Ranking bekend. De Vernet Health Ranking (www.vernet.nl) laat in één cijfer zien hoe een organisatie binnen de zorgbranche presteert op het gebied van ziekteverzuim en de bijbehorende verzuimschade.

Elk jaar ontvangen de drie best presterende organisaties uit de verschillende zorgbranches een onderscheiding in de vorm van de Vernet Health Ranking award.

Bij organisaties die het verzuim onder controle hebben, blijft de financiële schade binnen de perken. Daarnaast werkt een laag verzuim positief door naar de medewerkerstevredenheid én draagt het bij aan een hogere continuïteit.

In de branche “ziekenhuizen” staan ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen en Treant Zorggroep te Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal in de top 3 van de Vernet Health Ranking 2018. Beide organisaties werken op het vlak van verzuimbeleid samen met het Proteam.

De werkwijze van het Proteam* is gebaseerd op het promotie onderzoek van Jolanda Schreuder, bedrijfsarts bij Schreuderarbo.

*Het Proteam: De specialisten op het volledige proces van verzuimbeleid en schadelastbeheersing voor werknemer en werkgever. Multidisciplinair, integraal, pro-actief en procesmatig. Sturend op basis van voorspelbaarheid van gedrag, effectief leiderschap en beheersing van de schadelast.

Kijk ook op: www.het-proteam.nl