Terminologie

modernisering ziektewet

De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling bij ziekte is met ingang van 2014 uitgebreid. De werkgever draait vanaf 2014 ook op voor mensen die vanuit een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet belanden. Zelfs als een medewerker bij het einde van zijn of haar contract gezond uit dienst gaat, maar aansluitend een beroep doet op de Ziektewet, wordt deze schade in bepaalde gevallen bij de werkgever in rekening gebracht via nawerking.

Dit gebeurt door middel van een gedifferentieerde premie. Hierbij werkt het UWV met het T-2 principe, waarbij de instantie 2 jaar terug kijkt. Dit betekent dat u in 2014 individueel afgerekend wordt op de veroorzaakte Ziektewetschade in 2012.

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. In dat geval moet u onder andere de medewerkers in de Ziektewet ook begeleiden. SchreuderArbo kan u hiermee helpen door de uitvoering van de Ziektewet volledig van u over te nemen. Het grote voordeel daarbij is dat de uitvoering van de Ziektewet gekoppeld is aan de verzuimbegeleiding. Hierdoor worden kosten bespaard.