Feedback formulier leidinggevende en P&O

  Geachte lezer,

  Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u ons feedback wilt geven op onze dienstverlening. Daartoe kunt u onderstaande vragenlijst invullen; dit neemt ca 10 minuten in beslag.
  Onderstaande zijn een aantal stellingen geformuleerd over het ‘ideale’ functioneren van ons verzuimbeleid en het team van bedrijfsartsen, de regiehouders schadelastbeheersing, de teamassistentes en A&O-adviseur.
  Wilt u op basis van uw ervaringen, aangeven hoe dit naar uw inschatting daadwerkelijk/feitelijk is en tevens hoe belangrijk u dit aspect vindt.

  Aan het eind van de vragenlijst kunt u aangeven wat naar uw mening de sterke punten zijn van de verzuimbegeleiding en waarop dit zou kunnen worden verbeterd.

  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.


  Vragenlijst

  Uw functie*

  Uw werkgever*

  Uw afdeling*

  * Verplicht veld.

  1. Mijn werknemers van onze organisatie weten hoe zij voor het spreekuur van de bedrijfsarts een afspraak moeten maken.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  1a. Het proces van uitnodiging voor het spreekuur bij de bedrijfsarts verloopt adequaat.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  1b. Indien van toepassing: Ik zorg dat de ‘folder bezoek bedrijfsarts’ met uitleg over het spreekuurcontact aan de werknemer wordt toegezonden voordat deze het spreekuur bezoekt.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  2. Het is mij duidelijk welke voorinformatie en vraagstelling de bedrijfsarts nodig heeft voorafgaand aan het contact met een werknemer.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate geldt van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  2a. Ik word daarbij voldoende ondersteund.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  3. Na ieder consult ontvangen de werknemer en ikzelf tijdig een advies per mail of in ons systeem.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  3a. Dit advies is gemakkelijk en snel terug te vinden.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate geldt van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  3b. Dit advies is adequaat en goed uitvoerbaar.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  3c. Ik weet wat ik moet doen als de bedrijfsarts aangeeft dat de Wet verbetering Poortwachter niet van toepassing is.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  4. De bedrijfsarts is na het consult goed bereikbaar voor uitleg aan mij.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  5. De bedrijfsarts coacht mij bij het effectief omgaan met het duurzaam inzetbaar, productief en gezond houden van werknemers.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  6. De bedrijfsarts geeft voorlichting over zaken rond arbeid en gezondheid aan individuen, groepen werknemers en/of officiële werknemersvertegenwoordigers.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  7. De bedrijfsarts is op de hoogte van relevante wettelijke bepalingen in onze bedrijfstak.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  8. De bedrijfsarts is op de hoogte van de organisatorische inrichting, arbeids- omstandigheden en relevante interne regelgeving in ons bedrijf/organisatie.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  9. De bedrijfsarts besteedt tijdens het spreekuur aandacht aan gezondheidsadvisering in het algemeen (BRAVO thema’s: bewegen, roken, alcohol/drugs, voeding en ontspanning e.d.).

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  10. De bedrijfsarts adviseert (gevraagd en ongevraagd) over mogelijkheden om de gezondheidssituatie in onze organisatie te verbeteren.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  11. Wanneer ik een klacht heb over een functionaris (bedrijfsarts, regiehouders, teamassistentes, A&O-deskundige) of deze fouten maakt, rapporteert en bespreekt de betreffende functionaris dit volgens de geldende afspraken en koppelt daar verbeteracties aan.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  12. Het werk van de functionarissen (bedrijfsarts, regiehouders, teamassistentes, A&O-deskundige) is effectief en doelmatig georganiseerd.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  13. De bedrijfsarts heeft duidelijke afspraken voor waarneming tijdens zijn/haar afwezigheid (vakantie, ziekte e.d.).

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  14. Ik word adequaat gecoacht als leidinggevende/P&O bij het effectief sturen op schadelastbeheersing.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  15. Bij schadelastbeheersing is er in advisering een goed evenwicht tussen de belangen van werkgever en van werknemer.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  16. De bedrijfsarts levert goede kwaliteit ten aanzien van zijn/haar primaire taken (zoals: verzuimbegeleiding, spreekuur, advisering arbeid/gezondheid e.d.).

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  16a. De bedrijfsarts heeft goed zicht op de resultaten die hij/zij bereikt.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  17. De regiehouders schadelastbeheersing leveren goede kwaliteit ten aanzien van zijn/haar taken (zoals: begeleiding schadelastbeheersing, RSB-FDT, coaching van leidinggevenden, P&O en werknemers e.d.).

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  17a. De regiehouders schadelastbeheersing hebben goed zicht op de resultaten die hij/zij bereiken en dit delen ze met mij.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  18. De bedrijfsarts adviseert adequaat over doorverwijzingen naar interventies en providers (BMW, AD, Psychische analyse, Multidisciplinaire trajecten etc.).

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  19. De functionarissen (bedrijfsarts, regiehouders, teamassistentes, A&O-deskundige) lossen meningsverschillen met de werkgever goed op.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  20. De functionarissen (bedrijfsarts, regiehouders, teamassistentes) lossen meningsverschillen met de werknemer goed op.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  21. De functionarissen (bedrijfsarts, regiehouders, A&O-deskundige) zijn goed in staat op diverse niveaus adviezen te formuleren en zijn/haar voorstellen te realiseren.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  22. Ik voel mij door de functionarissen (bedrijfsarts, regiehouders, teamassistentes, A&O-deskundige) gesteund bij het effectiever om leren gaan met gedrag van werknemers.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  23. Wij vormen als leidinggevenden, P&O en bedrijfsarts een goed team wat samenwerkt in de verzuimdriehoek.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  23a. De communicatie tussen de bedrijfsarts en mij verloopt in het algemeen goed.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  23b. De mondelinge communicatie tussen de bedrijfsarts en mij verloopt goed.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  23c. De schriftelijke communicatie tussen de bedrijfsarts en mij verloopt goed.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  24. De begeleiding komt overeen met de informatie vanuit de consensusbijeenkomst.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  25. Ik voel mij door de regiehouders gesteund bij het effectiever om leren gaan met schadelastbeperking voor zowel werkgever als werknemer.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  26. Ik voel mij door P&O gesteund bij het effectiever om leren gaan met gedrag van werknemers.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  27. Het FDT-overleg geeft mij informatie over te beinvloeden factoren in verzuimgedrag van werknemers en helpt mij bij de verzuimbegeleiding van mijn werknemers en mijn team.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  28. De tool ‘de Emmeranalyse (Emmeren met Otto)’ is goed bruikbaar in de praktijk, indien u deze training nog niet heeft gehad kunt u deze vraag overslaan.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  29. De tool ‘TTC-analyse’ is goed bruikbaar in de praktijk, indien u deze training nog niet heeft gehad kunt u deze vraag overslaan.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  30. Ik ervaar het FDT overleg als zinvol.

  Huidige situatie
  in zeer geringe mate van toepassingin geringe mate van toepassingenigszins van toepassingin hoge mate van toepassingaltijd van toepassing

  Belang
  zeer onbelangrijkonbelangrijkenigszins van belangbelangrijkzeer belangrijk

  Aanvullende feedback
  Wellicht hebt u aspecten gemist in bovenstaande lijst of wilt u aanvullend nog iets kwijt. Graag hieronder uw opmerkingen.

  Ik heb bij de volgende vragen een opmerking

  Wat zijn de sterke punten van de dienstverlening?

  Op welke punten zou de dienstverlening zich kunnen verbeteren? Wat zou u zelf willen/kunnen bijdragen om de dienstverlening te verbeteren?