Terminologie

ziektewet (erd-zw)

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Als u eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet, betaalt u een lagere premie aan het UWV. Dit kan voordelig zijn. Daar staat tegenover dat u de medewerkers in de Ziektewet ook moet begeleiden. SchreuderArbo kan u helpen door voor u te analyseren of het eigenrisicodragerschap interessant is. Daarnaast kan SchreuderArbo de uitvoering van de Ziektewet volledig van u overnemen. Het grote voordeel daarbij is dat de uitvoering van de Ziektewet gekoppeld is aan de verzuimbegeleiding. Hierdoor worden ook weer kosten bespaard.

Onderstaand een opsomming van (ex-)werknemers die onder de Ziektewet vallen:

 1. Werknemers die ziek zijn vanwege zwangerschap en/of bevalling
  1. Werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie
  2. Werknemers die ziek zijn en in aanmerkingen komen voor een no-riskpolis
  3. Werknemers met een zogenaamd bijzonder dienstverband, bijvoorbeeld thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of freelancers
  4. Ex-werknemers die binnen een maand na het eindigen van hun arbeidsovereenkomst ziek worden
  5. Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals mensen met een tijdelijk contract, oproepkrachten en uitzendkrachten

De werknemers die onder categorie 1, 2 en 3 vallen blijven verzekerd via het UWV. U betaalt hiervoor nog een premie aan het UWV. De overige werknemers vallen onder uw verantwoordelijkheid. Een gedeelte van de premie via het UWV komt dus te vervallen.

Voordelen ten opzichte van het UWV zijn lagere uitvoeringskosten, goed werkgeverschap en een grotere kans op herstelsucces en herplaatsing vanwege intensieve begeleiding door SchreuderArbo.

Het is twee keer per jaar mogelijk eigenrisicodragerschap aan te vragen. Dit kan per 1 juli en 1 januari. De originele aanvraag eigenrisicodragerschap Ziektewet dient dan voor 1 april en 1 oktober door de belastingdienst te zijn ontvangen. SchreuderArbo kan u ook in dit proces begeleiden.