Terminologie

wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek waarin Schreuderarbo is gespecialiseerd, ligt op het terrein van voorspelbaarheid van (verzuim-) gedrag en het beïnvloeden daarvan.

Jolanda Schreuder is onlangs op ‘het managen van verzuimgedrag en effectief leiderschap’ gepromoveerd.
In haar proefschrift ‘Managing sickness absence’* wordt duidelijk hoe belangrijk het is te sturen op het gedrag van medewerkers die kort en frequent verzuimen. Bovendien wordt helder dat effectief leiderschap op dit gebied maatwerk is en veel winst oplevert. Teams zijn cruciaal als het gaat om normen rond het al dan niet verzuimen. Zo blijkt de groep 0-verzuimers in een team heel belangrijk, terwijl ze vaak nauwelijks in beeld komen.

De rol van leidinggevende en het beoordelen van de ‘readiness to change’ van de werknemers is leidend in de door ons ontwikkelde trainingen. Het testen van de effecten van deze trainingen is een belangrijk onderdeel in de vertaling van onderzoek naar praktijk.

* Dit onderzoek kunt u verkrijgen via ISBN: 978-90-367-5717-1 (E-Book)