Terminologie

voorspelbaarheid van gedrag

We zijn deskundig in het sturen op (verzuim-) gedrag. De werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daardoor is het mogelijk het gedrag van uw medewerkers te voorspellen. U wordt niet verrast door onverwachte verzuim-zaken en kunt tijdig actie ondernemen voor een langere termijn.

Schreuderarbo geeft gewogen adviezen in het belang van zowel de werknemer als de werkgever. Dat doen we transparant en eerlijk. Daar hechten we waarde aan. Er kan rechtstreeks en zonder tussenkomst van anderen contact opgenomen worden met de bedrijfsarts van Schreuderarbo. Dat maakt de werkwijze efficiënt en effectief.