Terminologie

verzuimanalyse

De effectiviteit van het verzuimbeleid wordt bepaald door de diepgang van de verzuimanalyse, waarin concreet wordt waarmee men aan de slag kan. In feite betekent een goede verzuimanalyse een eerste aanzet tot een completer beeld van de gezondheidstoestand van een organisatie.

Een goede verzuimanalyse begint bij een goede verzuimregistratie. Daarna het niet alleen presenteren van de gebruikelijke output variabelen maar vooral variabelen die het proces weergeven en de daarin beinvloedbare componenten. De bevindingen vanuit begeleiding van de bedrijfsartsen maken de uiteindelijke verzuimanalyse compleet en daarmee bruikbaar voor management en OR.