Terminologie

Eigen Risico Dragerschap voor de WGA

Als de werkgever kiest om eigenrisicodrager voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te zijn, dan hoeft hij geen WGA premie aan het UWV te betalen. Als een werknemer in de WIA terecht komt, neemt de eigenrisicodrager wel de kosten van de eerste tien WIA-jaren op zich. Belangrijk dus om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. SchreuderArbo helpt u daarbij door haar integrale visie.

De WGA regeling is van toepassing als uw werknemer tussen de 35% en 80% of tijdelijk meer dan 80% arbeidsongeschikt is. De werkgever kan zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid van werknemers. In veel gevallen is het financieel aantrekkelijk om zelf het risico te dragen voor de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemers. Eigenrisicodragers dragen geen premie meer af aan UWV. Hij is dan wel zelf verantwoordelijk voor het betalen van uitkeringen aan (ex)werknemers in de WGA van het derde tot en met het twaalfde ziektejaar.

De werkgever kan per 1 januari of 1 juli van elk jaar eigenrisicodrager worden. Hij moet daarvoor minstens drie maanden van tevoren een verzoek indienen bij de uitvoeringsinstelling. Bij de aanmelding is een zekerheidsstelling nodig. Dat is een verklaring van de bank of verzekeraar waarin staat dat de werkgever altijd aan de WIA-verplichtingen kan voldoen. Voor opzeggen geldt hetzelfde: per 1 januari of 1 juli en minstens drie maanden van tevoren. Na opzegging blijft de werkgever wél verantwoordelijk voor de WIA-gevallen die tijdens de eigenrisicoperiode zijn ontstaan. Naast de financiële verplichting van loondoorbetaling, is de eigenrisicodrager ook verantwoordelijk voor de begeleiding en reïntegratie van de uitgevallen medewerker. Tot en met het twaalfde ziektejaar.

SchreuderArbo kan u ondersteunen in het proces van het aanvaarden van het Eigenrisicodrager voor de WGA en bij de uitvoering daarvan. Wij ondersteunen eigenrisicodragers bij de reïntegratie van langdurig zieke (ex)werknemers. Tijdens de verzuimbegeleiding wijzen wij u gedurende het 1e en 2e jaar van het verzuim op het risico van instroom in de WGA. Komt een (ex)werknemer in de WGA, dan wordt deze actief begeleid tijdens het reïntegratieproces. Dit zodat de werkgever voldoet aan de reïntegratieverplichting in de WGA-periode.

Recente ontwikkelingen:
Vanwege de toenemende instroom in de WGA – met name flexkrachten – neemt de overheid ook op het gebied van de WGA maatregelen om de veroorzaakte schade terug te halen. Per 2014 wordt u individueel afgerekend op de instroom van uw tijdelijke arbeidskrachten, die vanuit de Ziektewet uiteindelijk in de WGA (flex) terechtkomen. Dit gebeurt met een gedifferentieerde WGA flex premie. Ook hier geldt het T-2 principe. Praktisch gezien betekent dit dat het UWV u in 2014 de schade toerekent van uw tijdelijke kracht, die in 2010 na het einde van zijn dienstverband in de Ziektewet is gekomen en in 2012 in de WGA is beland.

Vanaf 2016 kunt u ervoor kiezen om voor de WGA (flex) eigenrisicodrager te worden. Dit wordt dan gecombineerd met het eigenrisicodragerschap voor de WGA (vast). Dit betekent dat u per 2016 kiest voor volledig privaat verzekeren (eigenrisicodrager voor de WGA vast en WGA flex) of voor publiek verzekeren via het UWV. Het is niet mogelijk om dit te splitsen. Houd hiermee rekening als u al eigenrisicodrager bent voor de WGA (vast) of dit overweegt te worden in de komende periode.
SchreuderArbo kan u ook in deze overwegingen bijstaan.