Bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen, werkzaam voor Schreuderarbo, werken als zelfstandig ondernemer. Ze zijn ervaren deskundigen, opgeleid tot het medisch specialisme bedrijfsarts en staan geregistreerd in het BIG Register. Allen hebben ze jarenlang ervaring opgedaan bij andere arbodiensten voordat ze zich als zelfstandige vestigden. Ze hebben kennis van wetgeving, weten hoe ze hiermee om moeten gaan en werken vanuit de visie waar Schreuderarbo voor staat.

De bedrijfsartsen hebben elke twee maanden intercollegiale toetsing, elk kwartaal teamoverleg, regelmatig casuïstiek-bespreking en bijscholingen. Daarnaast moet iedere bedrijfsarts zijn/haar registratie bijhouden en zichzelf laten visiteren op basis van verbeterpunten. Ze werken volgens de meest professionele standaarden en richtlijnen.

Hierbij worden de richtlijnen van onze beroepsorganisaties KNMG en NVAB gevolgd, waarbij de bedrijfsarts binnen deze kaders per individu maatwerk levert.
Daarnaast hanteren wij de gedragscode bedrijfsarts van onze beroepsorganisatie.

Terug